Koszulki dla graczy Counter Strike
/ Regulamin

REGULAMIN

§ 1 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5 WYMAGANIA TECHNICZNE

§ 6 PRODUKTY I ZAMÓWIENIA

§ 7 Warunki płatności i realizacji usługi

§ 8 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 11 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE